Sustainablity

Vår produktion

World of INES strävar efter perfektion när det gäller materialval, detaljering och i arbetet med passform.

Visionen för World of INES är att designa kläder som kommer att användas och älskas under många år. Detta kräver ett starkt fokus på kvalitetskontroll och en hög kunskapsnivå i designprocessen. En annan viktig del är att ge våra kunder rätt skötselråd för att bibehålla kvalitet och hållbarhet.
 
Vårt interna kvalitetsarbete bygger på en väl utvecklad och mycket detaljerad kvalitetsmanual som ges till och undertecknas av alla våra leverantörer. Den innehåller krav på både tyger och tillbehör samt produktionskrav avseende sömnad och mått.
 
World of INES kvalitetsmanual baseras på olika globala, europeiska och nationella textilstandarder. Alla de standarder som listas i vår manual är baserade på ISO (International Organization for Standardization), CEN (European Committee for Standardization), SIS (Swedish Standard Institute), BSI (British Standards institution) och DIN (German Institute for Standardization).
 
I enlighet med svensk och nationell lagstiftning samt EU-lagstiftning/ REACH har vi en lista över krav som beskriver begränsad eller förbjuden användning av vissa kemikalier, som också bifogas vår kvalitetsmanual. Denna lista måste läsas , undertecknas och följas av alla våra leverantörer. För att säkerställa att våra produkter uppfyller dessa kemikaliekrav gör vi kontinuerliga tester och stickprov.
 
Vi har långvariga relationer med våra leverantörer och har besökt dem ofta för att säkerställa kvalitetsnivå och för att diskutera och följa upp deras arbete med CSR (Corporate Social Responsibility), som är och alltid kommer att vara ett pågående arbete. Strategin för CSR är alltid en samarbetsprocess som i grunden baseras på vår kvalitetsmanual och uppförandekod.
 
World of INES vill uppmuntra till medveten och hållbar konsumtion. Vi tror på att investera i färre högkvalitativa plagg med lång livslängd. När du köper ett World of INES-plagg, skall det vara ett medvetet val.
 
Våra plagg skapas utan fokus på säsong. Idag lever vi i en global värld, dels eftersom vi reser mycket, dels också för att vi lätt kan nå våra kunder över hela världen genom digitaliseringen. Sommar eller vinter är inte av samma betydelse längre. Därför är våra plagg tid- och säsongslösa.
 
World of INES skapar plagg i mindre serier. Vi tror på ansvarsfulla lagervolymer och en enkel produktionsmodell. Genom detta undviker vi överproduktion och skapar en prissättning som också blir till gagn för vår kund.
 

Welcome!

Thank you for signing up to our Newsletter. You will receive your welcome email shortly with a discount code. 

Welcome to World of INES

Join our email list and get exclusive pre – access to product releases, sale and other updates.

Enjoy 10 % off your first purchase when signing up for the World of INES 

You will receive the discount code in our welcome email. 

By subscribing, you accept our Privacy & Cookies.

Thank you for signing up!